ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 14:45:54

ამოცანა: 7-ზე დამთავრებული რიცხვები

მომხმარებელი: efemia

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int n, item, ans=0;
cin >> n;
for (int i=0; i<n; i++){
    cin >> item;
    if(item%10==7)
        ans++;
}
cout << ans;
   return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
8
18 177 24 7 223 128 47 354
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20
792 101 432 880 344 918 759 795 575 788 525 454 460 321 96 336 701 467 739 447
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
25
890 874 301 884 869 415 829 280 403 954 88 776 266 423 501 191 41 168 125 291 245 977 672 425 803
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
30
942 8 216 681 62 707 860 212 445 889 721 480 40 20 127 457 145 60 648 238 285 296 533 586 306 76 68 136 710 532
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
40
991 394 34 182 941 72 11 839 974 972 503 141 443 839 330 384 199 526 109 660 677 134 380 501 743 117 16 127 764 628 358 294 673 706 951 714 284 474 401 981
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50
37 32 757 389 505 510 817 625 761 435 432 758 708 111 108 973 435 103 971 325 654 491 211 402 577 100 423 411 594 874 603 296 100 325 28 172 296 403 972 287 362 49 156 840 234 821 354 41 701 164
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
60
79 689 615 300 522 790 511 338 35 814 509 330 601 838 694 992 389 487 2 234 984 135 796 287 807 25 523 219 430 968 847 162 595 994 143 723 253 651 731 567 581 798 686 809 67 468 902 520 324 662 839 811 82 93 53 653 965 941 137 994
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
80
125 327 569 738 854 228 549 124 822 45 207 947 633 110 704 350 625 296 864 899 961 492 395 188 641 775 930 503 260 215 324 164 22 613 989 949 33 579 301 873 738 480 547 225 744 962 148 600 853 963 319 940 305 471 675 826 26 92 227 329 536 755 313 116 7...
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
90
161 255 467 291 243 654 18 692 609 952 580 431 785 512 442 461 711 366 2 527 460 943 719 812 434 350 948 895 878 75 567 293 423 611 411 380 879 1 134 867 615 132 877 69 424 680 605 343 895 857 812 349 145 630 350 136 136 546 492 587 52 713 962 486 117 ...
გამომავალი მონაცემები
13
თქვენი პასუხი
13
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
210 641 286 792 889 19 937 319 139 267 361 92 420 331 645 388 764 600 695 949 852 781 565 727 102 392 897 886 933 939 813 664 781 950 219 282 947 611 284 200 176 978 607 164 178 254 780 23 99 728 673 718 214 491 622 518 824 495 12 435 908 34 195 582 3...
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
YES