ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 14:39:58

ამოცანა: ფაქტორიალი

მომხმარებელი: Giorgiubilava

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits\stdc++.h>
using namespace std;
int n,k,i,j,a[3005];
main(){
cin>>n;
a[3000]=i;
for (i=1; i<=n; i++;{
  for (j=1; j<=3000; j++;)}
  a[j]=a[j]*i;
}
for(j=300; j>1; j--;){
  a[j-1]=a[j-1]+a[j]/10;
  a[j]=a[j]%10;
} {
 for (j=1; j<=3000; j++;
   if(a[j]!=0) break;
   for (i=[j]; i<=3000; i++)
    cout<<a[i];
}
main.cpp:1:24: fatal error: bits\stdc++.h: No such file or directory
 #include<bits\stdc++.h>
            ^
compilation terminated.