ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 13:46:42

ამოცანა: ტესტები

მომხმარებელი: guri

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
int n,k;
int b=0,c=0;
int a[n];
cin>>n;
for(int i=0; i<2n; i++){
  cin>>a[i];
}
for(int i=0; i<n; i++){
  cin>>k;
  if(k<a[i]) b++;
  if(k>a[i]) c++;
}


if(b>c) cout<<"Nana";
if(b<c) cout<<"Kote";
if(b==c) cout<<"Draw";
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:8:16: error: unable to find numeric literal operator 'operator""n'
 for(int i=0; i<2n; i++){
        ^~