ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 13:07:40

ამოცანა: მედიანის წაშლა

მომხმარებელი: gamzaza

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 60.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int t,n,i,x,mn,mx;

int main(){
 cin>>t;
 while (t--) {
  cin>>n;
  mn=1001;
  mx=0;
  for (i=0; i<n; i++){
    cin>>x;
    mn=min(mn,x);
    mx=max(mx,x);
  }
    cout<<mn<<" "<<mx<<endl;

 }
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
3
3
2 5 3
5
2 5 3 1 3
10
38 9 102 10 96 7 46 28 88 13
გამომავალი მონაცემები
2 5
1 5 
7 102
თქვენი პასუხი
2 5
1 5
7 102
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5									
10									
19	66	6	81	11	70	92	62	38	79
9									
89	68	60	25	41	22	18	47	99	
5									
84	26	64	80	63					
7									
70	7	7	9	1	9	5			
4									
41	7	5	9
გამომავალი მონაცემები
6 92
18 99
84 26
70 1
41 5
თქვენი პასუხი
6 92
18 99
26 84
1 70
5 41
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
16							
80	264	197	296	281	40	238	136	266	153	39	154	93	5 5 198
14		
196	189	126	100	198	281	125	58	148	150	277	105	215	68
11								
65	181	2	218	58	96	266	177	220	45	105			
7									
46	46	150	260	78	182	184							
5											
38	86	294	2...
გამომავალი მონაცემები
5 296
58 281
2 266
46 260
38 294
51 286
25 182
თქვენი პასუხი
5 296
58 281
2 266
46 260
38 294
51 286
25 182
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5									
10									
53	144	186	164	57	150	68	142	193	67
5									
73	85	51	72	165					
7									
81	197	188	156	57	158	192			
3									
24	88	31							
10									
21	37	133	115	169	137	174	186	169	135
გამომავალი მონაცემები
53 193
51 165
57 197
24 88
21 186
თქვენი პასუხი
53 193
51 165
57 197
24 88
21 186
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6											
8											
56	181	95	111	138	119	163	43				
6											
31	120	79	25	114	 15						
8											
116	53	190	101	40	37	126	18				
3											
59	126	102									
12											
85	150	99	76	62	18	25	61	33	152	5 105	
8											
1...
გამომავალი მონაცემები
43 181
15 120
18 190
59 126
5 152
23 198
თქვენი პასუხი
43 181
15 120
18 190
59 126
5 152
23 198
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10													
8													
81	76	133	172	52	149	153	94						
6													
162	125	17	51	70	106								
8													
174	30	45	182	57	176	46	54						
6													
95	132	79	174	148	113								
12													
45	72	198	184	186	84	108	148...
გამომავალი მონაცემები
172 52
162 17
30 182
79 174
198 12
15 185
25 195
186 14
15 160
19 198
თქვენი პასუხი
52 172
17 162
30 182
79 174
12 198
15 185
25 195
14 186
15 160
19 198
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
15																			
8																			
112	23	78	74	70	120	110	166												
6																			
100	22	146	22	98	106														
8																			
148	40	200	167	117	183	93	169												
6																			
165	40	32	123	42	103					...
გამომავალი მონაცემები
23 166
22 146
40 200
32 165
21 189
39 195
42 144
28 156
30 178
80 195
11 172
53 200
83 195
10 197
147 25
თქვენი პასუხი
23 166
22 146
40 200
32 165
21 189
39 195
42 144
28 156
30 178
80 195
11 172
53 200
83 195
10 197
25 147
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8																																			
18																																			
20	195	105	120	18	161	114	101	124	184	142	76	156	38	161	26	67	126																		
20																																			
190	106	125	95	41	106	159	23	108	129	91	107	140	31	156	...
გამომავალი მონაცემები
18 195
23 190
54 195
25 185
26 188
30 190
15 198
12 198
თქვენი პასუხი
18 195
23 190
54 195
25 185
26 188
30 190
15 198
12 198
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3																																			
18																																			
71	125	182	15	140	53	29	146	18	190	165	173	146	33	27	86	73	115																		
36																																			
188	119	19	171	154	161	13	87	28	179	189	117	123	192	127	95...
გამომავალი მონაცემები
15 190
12 197
15 196
თქვენი პასუხი
15 190
12 197
15 196
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7																																			
11																																			
131	188	22	109	142	42	107	126	62	61	76																									
36																																			
134	158	154	109	99	102	90	104	115	75	14	193	53	116	45	80	172	22	154	42	178	...
გამომავალი მონაცემები
12 188
12 193
27 195
18 198
20 192
59 158
14 191
თქვენი პასუხი
22 188
12 193
27 195
18 198
20 192
59 158
14 191
ჩეკერის პასუხი
NO