ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 05:00:13

ამოცანა: რიგი კინოთეატრთან

მომხმარებელი: ani_tt

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int i,n,a,x,y;
main () {
cin>>n;
for (i=0; i<n; i++) {
  cin>>a;
  if (a==25) x++;
  if (a==50) {if (x>0) {x--; y++;} else {cout<<"NO"; return 0;} }
  if (a==100) {if (y>0 && x>0) {y--; x--; continue;}
        if (x>2) {x=x-3;} else {cout<<"NO"; return 0;}
  }
}
cout<<"YES";
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
4
25 25 25 50
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
25 25 25 25 25 25 50 50 50 100
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1
50
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
100
25 25 50 100 100 50 50 25 25 50 100 50 25 25 50 25 50 25 50 50 100 50 25 25 100 50 100 100 100 50 25 100 50 50 25 50 25 25 50 50 50 25 50 100 50 25 50 25 25 25 50 100 100 50 100 50 25 50 50 100 50 50 50 100 100 25 25 25 25 25 50 100 100 25 25 100 100 ...
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1000
100 25 25 100 25 25 25 25 25 100 50 25 100 25 50 25 25 25 25 25 25 25 50 25 50 100 25 50 50 25 25 50 50 25 25 50 100 100 50 100 100 50 25 25 50 25 25 25 50 25 50 50 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 50 25 25 100 25 25 50 25 50 25 100 25 25 25 50 25 10...
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5000
25 25 25 25 25 25 100 25 25 100 25 25 25 25 100 25 100 25 50 25 25 25 25 100 25 25 25 100 25 25 25 100 25 50 50 100 25 25 25 25 25 100 100 25 25 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 100 25 25 25 100 25 25 25 100 100 25 25 25 25 25 25 25 100 100 25 25 25 100...
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10000
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 100 25 25 25 25 25 25 25 50 25 25 25 25 50 50 25 25 100 25 50 25 25 25 25 50 50 50 25 100 100 50 25 25 25 25 25 50 25 25 25 50 50 50 25 25 25 25 100 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 100 25 25 25 25 100 25 25 25 50 25 25...
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4000
25 25 25 25 25 50 25 25 25 25 25 50 25 50 100 25 25 25 50 25 25 25 50 25 25 25 25 50 25 25 50 100 25 25 100 25 25 25 50 25 25 50 25 50 50 50 100 25 25 25 25 50 25 25 25 25 25 50 25 25 50 50 50 25 25 25 25 25 50 25 25 50 25 25 25 50 25 25 25 25 50 100...
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YES
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
50 25 25 25 25
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
50
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NO
ჩეკერის პასუხი
YES