ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.11.2021 04:59:17

ამოცანა: რიგი კინოთეატრთან

მომხმარებელი: ani_tt

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int i,n,a,x,y;
main () {
cin>>n;
for (i=0; i<n; i++) {
  cin>>a;
  if (a==25) x++;
  if (a==50) {if (x25>0) {x--; y++;} else {cout<<"NO"; return 0;} }
  if (a==100) {if (y>0 && x>0) {y--; x--; continue;}
        if (x>2) {x=x-3;} else {cout<<"NO"; return 0;}
  }
}
cout<<"YES";
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:9:21: error: 'x25' was not declared in this scope
   if (a==50) {if (x25>0) {x--; y++;} else {cout<<"NO"; return 0;} }
           ^~~