ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.11.2021 23:28:09

ამოცანა: უმოკლესი გზა ორობით ლაბირინთში

მომხმარებელი: lexo626456

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 40.0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a , b , c , m[21][21] , n , p = 500 , ans , k[21][21] ;
void solve(int i , int j)
{
  if(i == a-1 && j == b-1 ) if( ans < p ) p = ans ;
  m[i][j] = 0 ;
  ans++ ; 
  if(m[i+1][j] == 1 && m[i-1][j] == 1 && m[i][j-1] == 1 && m[i][j+1] == 1 ) m[i][j] = 1 ;
  if(m[i+1][j] == 1 ) solve(i+1 , j );
  if(m[i-1][j] == 1 ) solve(i-1 , j );
  if(m[i][j-1] == 1 ) solve(i , j-1 );
  if(m[i][j+1] == 1 ) solve(i , j+1 );
  m[i][j] = 1;  
}
int main()
{
  cin >> a >> b;
  for(int i = 0 ; i < a ; i++)
    for(int j = 0 ; j < b ; j++) cin >> m[i][j] ;
  solve(0 , 0);
  if( p == 500 ) cout << -1 ;
  else cout << p ;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5 5
1 1 1 1 1
0 0 0 0 1
1 1 1 1 1
1 0 0 0 0
1 1 1 1 1
გამომავალი მონაცემები
16
თქვენი პასუხი
16
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10 10
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
0 0 1 0 1 1 1 0 0 1
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
0 0 1 0 0 1 1 0 0 1
გამომავალი მონაცემები
18
თქვენი პასუხი
72
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5 5
1 1 1 1 1
0 1 0 0 1
1 1 1 1 1
1 0 0 1 0
1 1 1 1 1
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
18
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20 10
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 ...
გამომავალი მონაცემები
-1
თქვენი პასუხი
-1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
20 10
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 0 ...
გამომავალი მონაცემები
50
თქვენი პასუხი
113
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4 20
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
გამომავალი მონაცემები
-1
თქვენი პასუხი
-1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4 20
1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
გამომავალი მონაცემები
26
თქვენი პასუხი
33
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20 20
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 0...
გამომავალი მონაცემები
58
თქვენი პასუხი
94
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4 4
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
გამომავალი მონაცემები
6
თქვენი პასუხი
12
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
20 20
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
0 0...
გამომავალი მონაცემები
54
თქვენი პასუხი
54
ჩეკერის პასუხი
YES