ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.12.2018 20:54:24

ამოცანა: მაღლები და დაბლები

მომხმარებელი: anri

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა33
PROB_cpp_UID94PID7_15c455/main.cpp:1:1: error: expected unqualified-id before numeric constant
 33
 ^~