ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.05.2019 16:33:09

ამოცანა: კლებადი უბნები

მომხმარებელი: tornike1123

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა// // #include <bits/stdc++.h>
// #include <stdio.h>

// #define ALLOC 32

// // using namespace std;
// int ARR[1000];
// int JDX,IDX,TMP,ANS,CNT;
// int STR_LEN;
// long long n;

// char str[ALLOC];
// int main() { 
  
//   JDX=1;
//   IDX=1;
//   TMP=0;
//   ANS=0;
//   CNT=1;

//   scanf("%s",str+1);

//   IDX = 1;
//   while(str[IDX] != 0) {
//     //printf("%c", str[IDX]);
//     IDX++;
//   }
//   STR_LEN = IDX;

//   JDX=1;
//   IDX=1;
//   TMP=0;
//   ANS=0;
//   CNT=1;
  
//   while (IDX < STR_LEN)
//   {
//     // TMP = n % 10;
//     // a[i] = TMP;
//     ARR[IDX] = str[IDX] - '0';
//     // n = n/10;
    
//     // i++;
//     //printf("%i,", ARR[IDX]);
//     IDX++;
//   }
  
//   //return 0;

//   ARR[IDX] =- 1;

//   for (JDX=1; JDX<=IDX-1; JDX++) {
//     if (ARR[JDX] < ARR[JDX+1]) {
//       CNT++;
//     } else {
//       if(CNT > 1) {
//         ANS++;
//       }
//       CNT=1;
//     }
//   }
//   printf("%i",ANS);
//   return 0;
// }
#include <bits/stdc++.h>
#include <stdio.h>

using namespace std;
int ARR[32];
char STR[32];
int JDX, IDX, M, C, STR_LEN;
int main() { 
  
  scanf("%s",STR);
  
  JDX = 0;
  IDX = 1;
  M = 0;
  C = 1;
  STR_LEN = 0;
  

  STR_LEN=0;
  while(STR[STR_LEN] != 0) {
    STR_LEN++;
  }
  
  
  while(IDX <= STR_LEN) {
    ARR[IDX] = STR[STR_LEN-IDX] - '0';
    IDX++;
  } 
  
  
  ARR[IDX]=-1;
  for (JDX=1; JDX<=IDX-1; JDX++) {
    if (ARR[JDX]<ARR[JDX+1]){
      C++; 
    } else {
      if (C>1) {
        M++;
      }
      C=1;
    }
  }
  
  cout<<M;
  
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
543217654
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
12345
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9876543210
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
54545454545454
გამომავალი მონაცემები
7
თქვენი პასუხი
7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
60
გამომავალი მონაცემები
1
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
123451234512 
გამომავალი მონაცემები
2
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
900900900000
გამომავალი მონაცემები
3
თქვენი პასუხი
3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
76598033182
გამომავალი მონაცემები
4
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
77777777777
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8519742648294
გამომავალი მონაცემები
5
თქვენი პასუხი
5
ჩეკერის პასუხი
YES