ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.12.2018 20:36:16

ამოცანა: აკვარიუმი

მომხმარებელი: Giorgi

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
>
using namespace std;

int main() {
	long long int v, n;
	long long int g = 0;
	long long int h = 0;
	cin >> v >> n;
	if (n * 3 > v) {
		h = n * 3;
		g = h - v;
		if (g % 3 == 0) {
			g = g / 3;
		}
		else
		{
			g = g / 3;
			g = g + 1;
		}
		cout << "YES" << " " << g;
	}
	else
		cout << "NO";
	return 0;
}
		
PROB_cpp_UID5PID25_700e07/main.cpp:2:1: error: expected unqualified-id before '>' token
 >
 ^
PROB_cpp_UID5PID25_700e07/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID5PID25_700e07/main.cpp:9:2: error: 'cin' was not declared in this scope
 cin >> v >> n;
 ^~~
PROB_cpp_UID5PID25_700e07/main.cpp:9:2: note: suggested alternative:
In file included from PROB_cpp_UID5PID25_700e07/main.cpp:1:0:
/usr/include/c++/6/iostream:60:18: note:  'std::cin'
  extern istream cin; /// Linked to standard input
         ^~~
PROB_cpp_UID5PID25_700e07/main.cpp:21:3: error: 'cout' was not declared in this scope
  cout << "YES" << " " << g;
  ^~~~
PROB_cpp_UID5PID25_700e07/main.cpp:21:3: note: suggested alternative:
In file included from PROB_cpp_UID5PID25_700e07/main.cpp:1:0:
/usr/include/c++/6/iostream:61:18: note:  'std::cout'
  extern ostream cout; /// Linked to standard output
         ^~~~
PROB_cpp_UID5PID25_700e07/main.cpp:24:3: error: 'cout' was not declared in this scope
  cout << "NO";
  ^~~~
PROB_cpp_UID5PID25_700e07/main.cpp:24:3: note: suggested alternative:
In file included from PROB_cpp_UID5PID25_700e07/main.cpp:1:0:
/usr/include/c++/6/iostream:61:18: note:  'std::cout'
  extern ostream cout; /// Linked to standard output
         ^~~~