ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.05.2019 14:19:23

ამოცანა: პალინდრომის შედგენა

მომხმარებელი: JWolf

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
 int b,m[200],i,j,x;
 string a;
int main(){
  cin>>a;
  b=a.size();
  for(i=0;i<b;i++){
  m[a[i]]++;
	}
	for(i=0;i<200;i++)
	if(z[i]%2==1) n++;
	if(n>=2) cout<<"NO";
	else cout<<"YES";
PROB_cpp_UID387PID61_c297fa/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID387PID61_c297fa/main.cpp:12:5: error: 'z' was not declared in this scope
 if(z[i]%2==1) n++;
   ^
PROB_cpp_UID387PID61_c297fa/main.cpp:12:16: error: 'n' was not declared in this scope
 if(z[i]%2==1) n++;
        ^
PROB_cpp_UID387PID61_c297fa/main.cpp:13:5: error: 'n' was not declared in this scope
 if(n>=2) cout<<"NO";
   ^
PROB_cpp_UID387PID61_c297fa/main.cpp:14:18: error: expected '}' at end of input
 else cout<<"YES";
         ^