ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.05.2019 14:05:14

ამოცანა: მძიმეების ჩამატება

მომხმარებელი: JWolf

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,i;
string s;
main() {
  cin>>s;
  a=s.size();
  if (a%3==0) b=3;
	else b=a%3;
  for (i=0;i<a;i++) {cout<<s[i];
  if (i==b-1 && i!=a-1){
  cout<<",";b=b+3}
  
  
  }
}
PROB_cpp_UID387PID19_3c8025/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID387PID19_3c8025/main.cpp:12:20: error: expected ';' before '}' token
   cout<<",";b=b+3}
          ^