ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.05.2019 13:36:46

ამოცანა: პალინდრომი

მომხმარებელი: dybala

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int y,s,i;
string x;
int main() {
  cin>>x;
  for(i=1;i<=x.size();i++) y++;
   s=y-1; 
   if(y==1) cout<<"YES";
   else { for(i=0;i<y/2;i++)
   { if(x[i]==x[s]) s--; else { i=y; cout<<"NO"; 
   if(i==y/2-1) { cout<<"YES"; i=y; } }
   }
} 
PROB_cpp_UID386PID58_1ad20a/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID386PID58_1ad20a/main.cpp:14:1: error: expected '}' at end of input
 }
 ^