ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.05.2019 13:34:57

ამოცანა: მძიმეების ჩამატება

მომხმარებელი: arjevanidzeS

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,c,i;
string a;
main() {
  cin>>a;
  b=a.size();
  if (b%3==0) c=3; else c=b%3;
  for (i=0;i<b;i++) {cout<<a[i];
  if (i==c-1 && i!=b-1)
  {cout<<",";c=c+3;
  }
  
  }
}
PROB_cpp_UID378PID19_2ef2e8/main.cpp:4:8: error: conflicting declaration 'std::__cxx11::string a'
 string a;
    ^
PROB_cpp_UID378PID19_2ef2e8/main.cpp:3:5: note: previous declaration as 'int a'
 int a,b,c,i;
   ^
PROB_cpp_UID378PID19_2ef2e8/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID378PID19_2ef2e8/main.cpp:7:9: error: request for member 'size' in 'a', which is of non-class type 'int'
   b=a.size();
     ^~~~
PROB_cpp_UID378PID19_2ef2e8/main.cpp:9:33: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
   for (i=0;i<b;i++) {cout<<a[i];
                 ^