ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.05.2019 13:28:21

ამოცანა: სიტყვის ცენტრი

მომხმარებელი: JWolf

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a, i;
string s;
main(){
cin>>s;
a=s.size();
if(a%2==1) cout<<(a+1)/2;
if(a%2==0) cout<<a/2<<a/2+1;


}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
abracadabra
გამომავალი მონაცემები
a
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
size
გამომავალი მონაცემები
iz
თქვენი პასუხი
23
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
google
გამომავალი მონაცემები
og
თქვენი პასუხი
34
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
contest
გამომავალი მონაცემები
t
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Computer
გამომავალი მონაცემები
pu
თქვენი პასუხი
45
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
champion
გამომავალი მონაცემები
mp
თქვენი პასუხი
45
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
Science
გამომავალი მონაცემები
e
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
xxx
გამომავალი მონაცემები
x
თქვენი პასუხი
2
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
გამომავალი მონაცემები
a
თქვენი პასუხი
12
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
bb
გამომავალი მონაცემები
bb
თქვენი პასუხი
12
ჩეკერის პასუხი
NO