ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.05.2019 13:10:52

ამოცანა: აბრევიატურა

მომხმარებელი: arjevanidzeS

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int s,i;
string s;
main()
{
  cin>>s;
    for (i=0; i<s.size(); i++)
    { if (isupper(s[i])) cout<<s[i];
      
    }
  
  
}
PROB_cpp_UID378PID3_6610a9/main.cpp:4:8: error: conflicting declaration 'std::__cxx11::string s'
 string s;
    ^
PROB_cpp_UID378PID3_6610a9/main.cpp:3:5: note: previous declaration as 'int s'
 int s,i;
   ^
PROB_cpp_UID378PID3_6610a9/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID378PID3_6610a9/main.cpp:8:23: error: request for member 'size' in 's', which is of non-class type 'int'
     for (i=0; i<s.size(); i++)
            ^~~~
PROB_cpp_UID378PID3_6610a9/main.cpp:9:26: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
     { if (isupper(s[i])) cout<<s[i];
             ^
PROB_cpp_UID378PID3_6610a9/main.cpp:9:39: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
     { if (isupper(s[i])) cout<<s[i];
                    ^