ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 15.05.2019 13:04:12

ამოცანა: სიმბოლოების დათვლა

მომხმარებელი: dybala

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include<string>
using namespace std;
int n,i,a;
string s;
char c;
main(){
cin>>s>>c; 
n=s.size();
for (i=0; i<n; i++){
   if (s[i]==c) a++;
}    
cout<<k;
}
PROB_cpp_UID386PID59_830e30/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID386PID59_830e30/main.cpp:13:7: error: 'k' was not declared in this scope
 cout<<k;
       ^