ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 14.05.2019 20:50:31

ამოცანა: მსგავსება და განსხვავება

მომხმარებელი: d_lekveishvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,b,c,d,e,f,g,h,j,i,k,k1,k2,p,ans;
string st,sb,sa,sd,si,sb;
int main (){
  cin>>st>>sb;
  cin>>sa>>sd;
  e=st+sb;
  d=sa=sd;
  k=e.size();
  f=d.size();
  sort (e.begin(),e.end());
  sort (d.begin(),d.end());
  for (i=k-1; i>=1; i--){
    if (e[i]==e[i-1]) e.erase(i,1);
  }
  for (j=f-1;j>=1; j--){
    if (d[j]==d[j-1]) d.erase(j,1);
  }
  k1=e.size();
  k2=d.size();
  i=0; j=0;
  for (i=0;i<k1; i++){
    for (j=0; j<k2; j++){
      if (e[i]==d[j]) h++;
      
    }
  }
  p=k1+k2;
  ans=p-(2*h);
  cout<<h<<" "<<ans;
}
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:4:23: error: redefinition of 'std::__cxx11::string sb'
 string st,sb,sa,sd,si,sb;
            ^~
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:4:11: note: 'std::__cxx11::string sb' previously declared here
 string st,sb,sa,sd,si,sb;
      ^~
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:8:10: error: cannot convert 'std::__cxx11::basic_string<char>' to 'int' in assignment
   e=st+sb;
     ^~
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:9:10: error: cannot convert 'std::__cxx11::basic_string<char>' to 'int' in assignment
   d=sa=sd;
     ^~
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:10:9: error: request for member 'size' in 'e', which is of non-class type 'int'
   k=e.size();
     ^~~~
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:11:9: error: request for member 'size' in 'd', which is of non-class type 'int'
   f=d.size();
     ^~~~
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:12:13: error: request for member 'begin' in 'e', which is of non-class type 'int'
   sort (e.begin(),e.end());
       ^~~~~
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:12:23: error: request for member 'end' in 'e', which is of non-class type 'int'
   sort (e.begin(),e.end());
            ^~~
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:13:13: error: request for member 'begin' in 'd', which is of non-class type 'int'
   sort (d.begin(),d.end());
       ^~~~~
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:13:23: error: request for member 'end' in 'd', which is of non-class type 'int'
   sort (d.begin(),d.end());
            ^~~
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:15:16: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
     if (e[i]==e[i-1]) e.erase(i,1);
        ^
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:15:24: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
     if (e[i]==e[i-1]) e.erase(i,1);
            ^
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:15:29: error: request for member 'erase' in 'e', which is of non-class type 'int'
     if (e[i]==e[i-1]) e.erase(i,1);
               ^~~~~
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:18:16: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
     if (d[j]==d[j-1]) d.erase(j,1);
        ^
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:18:24: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
     if (d[j]==d[j-1]) d.erase(j,1);
            ^
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:18:29: error: request for member 'erase' in 'd', which is of non-class type 'int'
     if (d[j]==d[j-1]) d.erase(j,1);
               ^~~~~
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:20:10: error: request for member 'size' in 'e', which is of non-class type 'int'
   k1=e.size();
     ^~~~
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:21:10: error: request for member 'size' in 'd', which is of non-class type 'int'
   k2=d.size();
     ^~~~
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:25:20: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
       if (e[i]==d[j]) h++;
          ^
PROB_cpp_UID76PID76_b0a699/main.cpp:25:26: error: invalid types 'int[int]' for array subscript
       if (e[i]==d[j]) h++;
             ^