ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 14.05.2019 16:48:22

ამოცანა: წილადი

მომხმარებელი: bullseye

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;
int a[2000];
double m=0,m1=0;
int main()
{
  int n,t,t1,k=0,i,a=0,b=0;
cin>>n;
k=n/2;
 for (i=1; i<=k; i++)

{
  a=i;
  b=n-i;
  while (a!=b)
    if (a>b) a=a-b; else b=b-a;

if (a==1)
{  m1=double (a)/b;
  if (m1>m)
  {
    m=double (a)/b; t==a; t1==b;
  }
}
}
cout<<t<<" "<<t1;
return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
10
გამომავალი მონაცემები
3 7
თქვენი პასუხი
21983 799143968
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
23
გამომავალი მონაცემები
11 12
თქვენი პასუხი
22088 1111980064
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3
გამომავალი მონაცემები
1 2
თქვენი პასუხი
22044 -1442396128
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4
გამომავალი მონაცემები
1 3
თქვენი პასუხი
21937 2020997152
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
გამომავალი მონაცემები
2 3
თქვენი პასუხი
21979 664455200
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6
გამომავალი მონაცემები
1 5
თქვენი პასუხი
22072 632231968
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
გამომავალი მონაცემები
3 4
თქვენი პასუხი
22073 1475754016
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8
გამომავალი მონაცემები
3 5
თქვენი პასუხი
22003 617367584
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9
გამომავალი მონაცემები
4 5
თქვენი პასუხი
21973 -1017010144
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000
გამომავალი მონაცემები
499 501
თქვენი პასუხი
22001 -758773728
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
961
გამომავალი მონაცემები
480 481
თქვენი პასუხი
21909 286930976
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
900
გამომავალი მონაცემები
449 451
თქვენი პასუხი
22006 -692910048
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
980
გამომავალი მონაცემები
489 491
თქვენი პასუხი
22062 -457459680
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
997
გამომავალი მონაცემები
498 499
თქვენი პასუხი
21979 -465905632
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
570
გამომავალი მონაცემები
283 287
თქვენი პასუხი
21955 753158176
ჩეკერის პასუხი
NO