ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 14.05.2019 15:24:15

ამოცანა: ჯარისკაცები

მომხმარებელი: beso

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;
int a[100];
int main()
{
 int s,i,; dur n;
 cin>>n; s=0;
 for(i=1;i<=n;i++)
 {
   cin>>a[i];
   if(a[i]<a[i+1])
    a[i+1]=a[i];
    s=s+1;

}
cout<<s;
return 0;
}
PROB_cpp_UID481PID91_f29939/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID481PID91_f29939/main.cpp:7:10: error: expected unqualified-id before ';' token
 int s,i,; dur n;
     ^
PROB_cpp_UID481PID91_f29939/main.cpp:7:12: error: 'dur' was not declared in this scope
 int s,i,; dur n;
      ^~~
PROB_cpp_UID481PID91_f29939/main.cpp:8:7: error: 'n' was not declared in this scope
 cin>>n; s=0;
    ^