ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.05.2019 18:23:30

ამოცანა: წრიული პალინდრომი

მომხმარებელი: mariam_ts

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

bool testSimply(string str) {
  for(int i = 0; i < str.size()/2; i++) {
    if(str[i] != str[str.size() - i - 1]) return false;
  }
  return true;
}

bool isPal(string str) {
  for(int i = 0; i < str.size(); i++) {
    string curStr = str.substr(i + 1);
    curStr += str.substr(0, i + 1);
    if(testSimply(curStr)) return true;
  }
  return false;
}

int main() {
  string toTest;
  cin>>toTest;
  cout<<isPal(toTest)<<endl;
  return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
array
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
computer
გამომავალი მონაცემები
no
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
sis
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
a
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
fihdeedhif
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
yuwwkkwwuy
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
jdhdceccgjgcajejidhcfeagdfjafefahhhcaiahcdgfgfijeeeejifgfgdchaiachhhafefajfdgaefchdijejacgjgccecdhdj
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
ozgboqayhufojcmxghpteqrgfnzdjsjggwxhtnskcwajiwsnlzzlnswijawcksnthxwggjsjdznfgrqetphgxmcjofuhyaqobgzo
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
xiffloprezetukwwhtwxiverrcitacuefyjktxafwaxbdxlixxxilxdbxawfaxtkjyfeucaticrrevixwthwwkutezerpolffix
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
wxhjctsalrmgbcuspziiavkadexabdiwxhqjbhgyzdccbexyppyxebccdzyghbjqhxwidbaxedakvaiizpsucbgmrlastcjhxwdd
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
eedctcmvzumetfsaiegjuepkgoxxauidbyflwycilhptaoobmpllpmbooatphlicywlfybdiuaxxogkpeujgeiasftemuzvmctcd
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
gyrtktcflqwlxgjpihcjarszbnuojsimcbolzheqrqjlbqorroqbljqrqehzlobcmisjounbzsrajchipjgxlwqlfctktrygedde
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
errepnhuagxqyganbbptjtizbjdfmukyxxbmileaksrbjavldthiihtdlvajbrskaelimbxxykumfdjbzitjtpbbnagyqxgauhnp
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
ldfowirhhruatgshxbxtidyjofgpqrnabgdknitcmfllyppayappyllfmctinkdgbanrqpgfojyditxbxhsgtaurhhriwofdltt
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
mmgdgfwvvvpjncqhxuaukuhwruwvtdajqopxhacjxvqohkuovpmpvoukhoqvxjcahxpoqjadtvwurwhukuauxhqcnjpvvvwfgdg
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
xeveypmwbwfzizedvmxsfhhoslqlukxgoavchvdvgyloealflaeolygvdvhcvaogxkulqlsohhfsxmvdezizfwbwmpyevexoxxo
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
uppunupqkwlqctlulpliywrbgdwbxvtdlgtxlhahcnppkbyxahzbzhaxybkppnchahlxtgldtvxbwdgbrwyilplultcqlwkqpun
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
gig
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
ggi
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
igg
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
zpsprwjwiymmxiznckjdrhiujhpemagerzwhavdbqxptyyvxfvicehzhqchghqaaaigsxhhuvarwdfkpistrdevhkgomneqlahxg
გამომავალი მონაცემები
no
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
kgcxlhvykmkflxyhqrpletzpmpmebilnlhavokalutlssyaxalnmmtxmeeyrubmfjwtavbkqcnaaanhzafpwcsrhjasdhqycfut
გამომავალი მონაცემები
no
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
sxyqhuueksvynyimboqjlhdjfhdnwbruxzbvoualqdqlqdqlauovbzxurbwndhfjdhljqobmiynyvskeuuhqyxsbpvdoyyodvpb
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
mkswaswerngnsyixujjtygzgytjjuxiysngnrewsawskmltcpchsjrlyfrmxeytilpuewjdqqdjweuplityexmrfylrjshcpctl
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO