ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.05.2019 11:50:12

ამოცანა: ქათამნახევარი

მომხმარებელი: Niko2019

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა( ͡° ͜ʖ ͡°)
PROB_cpp_UID212PID157_a89df5/main.cpp:1:3: error: stray '\315' in program
 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  ^
PROB_cpp_UID212PID157_a89df5/main.cpp:1:4: error: stray '\241' in program
 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  ^
PROB_cpp_UID212PID157_a89df5/main.cpp:1:5: error: stray '\302' in program
 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
   ^
PROB_cpp_UID212PID157_a89df5/main.cpp:1:6: error: stray '\260' in program
 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
   ^
PROB_cpp_UID212PID157_a89df5/main.cpp:1:8: error: stray '\315' in program
 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
    ^
PROB_cpp_UID212PID157_a89df5/main.cpp:1:9: error: stray '\234' in program
 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
     ^
PROB_cpp_UID212PID157_a89df5/main.cpp:1:10: error: stray '\312' in program
 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
     ^
PROB_cpp_UID212PID157_a89df5/main.cpp:1:11: error: stray '\226' in program
 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
      ^
PROB_cpp_UID212PID157_a89df5/main.cpp:1:13: error: stray '\315' in program
 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
       ^
PROB_cpp_UID212PID157_a89df5/main.cpp:1:14: error: stray '\241' in program
 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
       ^
PROB_cpp_UID212PID157_a89df5/main.cpp:1:15: error: stray '\302' in program
 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
        ^
PROB_cpp_UID212PID157_a89df5/main.cpp:1:16: error: stray '\260' in program
 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
        ^
PROB_cpp_UID212PID157_a89df5/main.cpp:1:17: error: expected unqualified-id before ')' token
 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
         ^