ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.05.2019 11:49:16

ამოცანა: ქათამნახევარი

მომხმარებელი: Niko2019

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int n,m;
int main () {
    cin>>n>>m;
    if n==6 m==9 cout 36;
}
PROB_cpp_UID212PID157_a61180/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID212PID157_a61180/main.cpp:6:8: error: expected '(' before 'n'
     if n==6 m==9 cout 36;
        ^