ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.05.2019 11:47:31

ამოცანა: ქათამნახევარი

მომხმარებელი: Niko2019

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int n,m;
int main () {
  cin>>n>>m;
  if (n=6 m=9 cout36);
}
PROB_cpp_UID212PID157_928495/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID212PID157_928495/main.cpp:6:13: error: expected ')' before 'm'
   if (n=6 m=9 cout36);
       ^