ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 12.05.2019 01:57:49

ამოცანა: ალმასისმაგვარი სიტყვები

მომხმარებელი: GuRgEnA

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int s,m,i,n,f,j;
char a[1000][1000];
string w;
int main()
{
	cin>>w;
	
	for(i=0;i<2*w.size()-1;i++)
	{
	  for(j=0;j<2*w.size()-1;j++)
	  a[i][j]=' ';
	}
	
	
	for(f=0;f<w.size();f++)
	{
	  a[f][w.size()+f-1]=w[f];
	  a[f][w.size()-f-1]=w[f];
	}
	for(i=1;i<w.size();i++)
	{
	  a[i+w.size()-1][i]=w[w.size()-i-1];
	  a[i+w.size()-1][2*w.size()-2-i]=w[w.size()-i-1];
	}
	for(i=0;i<2*w.size()-1;i++)
	{
	  
	  for(j=0;j<2*w.size()-1;j++)
	  cout<<a[i][j];
	  cout<<endl;
	}
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
ENCODE
გამომავალი მონაცემები
E
  N N
  C  C
 O   O
 D    D
E     E
 D    D
 O   O
  C  C
  N N
   E
თქვენი პასუხი
   E   
  N N  
  C  C  
 O   O 
 D    D 
E     E
 D    D 
 O   O 
  C  C  
  N N  
   E   
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
SCHOOLMASTERS
გამომავალი მონაცემები
S
      C C
     H  H
     O   O
    O    O
    L     L
   M      M
   A       A
  S        S
  T         T
 E          E
 R           R
S            S
 R           R
 E          E
  T         T
  S        S
   A       A
   M      M
    L     L
    O    O
     O   O
     H  H
      C C
      S
თქვენი პასუხი
      S      
      C C      
     H  H     
     O   O     
    O    O    
    L     L    
   M      M   
   A       A   
  S        S  
  T         T  
 E          E 
 R           R 
S            S
 R           R 
 E          E 
  T         T  
  S        S  
   A       A   
   M      M   
    L     L    
    O    O    
     O   O     
     H  H     
      C C      
      S      
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
DAD
გამომავალი მონაცემები
D
 A A
D  D
 A A
 D
თქვენი პასუხი
 D 
 A A 
D  D
 A A 
 D 
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
DEAD
გამომავალი მონაცემები
D
 E E
 A  A
D   D
 A  A
 E E
  D
თქვენი პასუხი
  D  
 E E 
 A  A 
D   D
 A  A 
 E E 
  D  
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
COMIC
გამომავალი მონაცემები
C
  O O
 M  M
 I   I
C    C
 I   I
 M  M
  O O
  C
თქვენი პასუხი
  C  
  O O  
 M  M 
 I   I 
C    C
 I   I 
 M  M 
  O O  
  C  
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
CLINIC
გამომავალი მონაცემები
C
  L L
  I  I
 N   N
 I    I
C     C
 I    I
 N   N
  I  I
  L L
   C
თქვენი პასუხი
   C   
  L L  
  I  I  
 N   N 
 I    I 
C     C
 I    I 
 N   N 
  I  I  
  L L  
   C   
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
GASPING
გამომავალი მონაცემები
G
   A A
  S  S
  P   P
 I    I
 N     N
G      G
 N     N
 I    I
  P   P
  S  S
   A A
   G
თქვენი პასუხი
   G   
   A A   
  S  S  
  P   P  
 I    I 
 N     N 
G      G
 N     N 
 I    I 
  P   P  
  S  S  
   A A   
   G   
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
DECOUPLED
გამომავალი მონაცემები
D
    E E
   C  C
   O   O
  U    U
  P     P
 L      L
 E       E
D        D
 E       E
 L      L
  P     P
  U    U
   O   O
   C  C
    E E
    D
თქვენი პასუხი
    D    
    E E    
   C  C   
   O   O   
  U    U  
  P     P  
 L      L 
 E       E 
D        D
 E       E 
 L      L 
  P     P  
  U    U  
   O   O   
   C  C   
    E E    
    D    
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
YOUTHFULLY
გამომავალი მონაცემები
Y
    O O
    U  U
   T   T
   H    H
  F     F
  U      U
 L       L
 L        L
Y         Y
 L        L
 L       L
  U      U
  F     F
   H    H
   T   T
    U  U
    O O
     Y
თქვენი პასუხი
     Y     
    O O    
    U  U    
   T   T   
   H    H   
  F     F  
  U      U  
 L       L 
 L        L 
Y         Y
 L        L 
 L       L 
  U      U  
  F     F  
   H    H   
   T   T   
    U  U    
    O O    
     Y     
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
SCHOLARSHIPS
გამომავალი მონაცემები
S
     C C
     H  H
    O   O
    L    L
   A     A
   R      R
  S       S
  H        H
 I         I
 P          P
S           S
 P          P
 I         I
  H        H
  S       S
   R      R
   A     A
    L    L
    O   O
     H  H
     C C
      S
თქვენი პასუხი
      S      
     C C     
     H  H     
    O   O    
    L    L    
   A     A   
   R      R   
  S       S  
  H        H  
 I         I 
 P          P 
S           S
 P          P 
 I         I 
  H        H  
  S       S  
   R      R   
   A     A   
    L    L    
    O   O    
     H  H     
     C C     
      S      
ჩეკერის პასუხი
YES