ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 10.05.2019 01:51:25

ამოცანა: მდგრადი რიცხვები

მომხმარებელი: cotne

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
#include<string>
#include<algorithm>
using namespace std;
int a,b,l,k,i,q,t,z,x[1000];
string s;
void saboloo(int u)
{ int w,v;
for(w=u;w<t;w++) { v=min(x[w],x[w+1]); x[w]-=v;x[w+1]-=v; }
}
void damateba(int r)
{ int g;
g=r;
if(r%2==0) l++; else k++;
while(x[g]>9) { x[g]=x[g]%10; x[g-1]++; if(g%2==0) l-=9; else k-=9; g--; }
q=abs(k-l);
}
int main()
{
cin>>s;
t=s.size();
for(i=0;i<t;i++)
{
x[i+1]=s[i]-48;
if((i+1)%2==0) {l+=x[i+1];}
else {k+=x[i+1]; }
}
z=t; q=abs(k-l);
if(q==0) { x[t]+=1; damateba(t);}
cout<<q<<endl;
while(q!=0)
{
if(z%2==0) 
{
if(k>l) { 
if((9-x[z])>=q) { x[z]+=q; q=0; saboloo(z+1);}
else { l=l+9-x[z]; q=q-9+x[z]; x[z]=9; } 
}
else { 
x[z-1]+=1; 
damateba(z-1);

if(x[z]>=q) { x[z]-=q; q=0; saboloo(z); }
else { l=l-x[z]; q-=x[z]; x[z]=0; }


}
}

else 
{
if(k<l) { 
if((9-x[z])>=q) { x[z]+=q; q=0; saboloo(z+1);}
else { k=k+9-x[z]; q=q-9+x[z]; x[z]=9; } 
}
else { 
x[z-1]+=1; 
damateba(z-1);

if(x[z]>=q) { x[z]-=q; q=0; saboloo(z); }
else { k=k-x[z]; q-=x[z]; x[z]=0; }
}
}

z--;
}


if(x[0]==1) cout<<"1";
for(i=1;i<=t;i++) cout<<x[i];
//for(i=1;i<=t;i++) cout<<y[i]<<" ";
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
123123
გამომავალი მონაცემები
123134
თქვენი პასუხი
1
123134
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
99
გამომავალი მონაცემები
110
თქვენი პასუხი
1
110
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
1
11
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
2
11
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
3
11
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
4
11
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
5
11
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
6
11
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
7
11
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
8
11
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
9
11
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
1
11
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
11
გამომავალი მონაცემები
22
თქვენი პასუხი
1
22
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
619
გამომავალი მონაცემები
660
თქვენი პასუხი
14
660
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8167253890456846827551835118017699792116426782018900602401668587144973109215811352126712204864337281
გამომავალი მონაცემები
8167253890456846827551835118017699792116426782018900602401668587144973109215811352126712204865080909
თქვენი პასუხი
39
8167253890456846827551835118017699792116426782018900602401668587144973109215811352126712204865080909
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
14466781985278714008910624805650767209409627878840796238
გამომავალი მონაცემები
14466781985278714008910624805650767209409627878841030909
თქვენი პასუხი
19
14466781985278714008910624805650767209409627878841010909
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2078810890756832510798771894903814113342992982593020940554289510384414987753113770174632723807785777
გამომავალი მონაცემები
2078810890756832510798771894903814113342992982593020940554289510384414987753113770174632723807786020
თქვენი პასუხი
10
2078810890756832510798771894903814113342992982593020940554289510384414987753113770174632723807786020
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
38945555056733722538582257999520113179987970
გამომავალი მონაცემები
38945555056733722538582257999520113179987990
თქვენი პასუხი
2
38945555056733722538582257999520113179987990
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9158598609532854768148511064023614817440183926950518183508356022471380018116779481463797334287317679
გამომავალი მონაცემები
9158598609532854768148511064023614817440183926950518183508356022471380018116779481463797334287318050
თქვენი პასუხი
14
9158598609532854768148511064023614817440183926950518183508356022471380018116779481463797334287318050
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
52201979945321303367619830844976742826673406359430400540
გამომავალი მონაცემები
52201979945321303367619830844976742826673406359430400548
თქვენი პასუხი
8
52201979945321303367619830844976742826673406359430400548
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1327129276228158704298009170021309394485042909201945710674791281386140634856349383245749130178250365
გამომავალი მონაცემები
1327129276228158704298009170021309394485042909201945710674791281386140634856349383245749130178252090
თქვენი პასუხი
13
1327129276228158704298009170021309394485042909201945710674791281386140634856349383245749130178252090
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9095045321088600940877238315861935488045600762934290925275523130966686865415193074
გამომავალი მონაცემები
9095045321088600940877238315861935488045600762934290925275523130966686870809090909
თქვენი პასუხი
40
9095045321088600940877238315861935488045600762934290925275523130966686870609090909
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8796421028667494155623773798161950260598643793918745264166058029751020374919452858165315162606248861
გამომავალი მონაცემები
8796421028667494155623773798161950260598643793918745264166058029751020374919452858165315167090909090
თქვენი პასუხი
50
8796421028667494155623773798161950260598643793918745264166058029751020374919452858165315167090909090
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
161114540018032
გამომავალი მონაცემები
161114540018509
თქვენი პასუხი
15
161114540018509
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8493335687604267801730196204884650570347662999593111008337970213239548247363152784538914194129090949
გამომავალი მონაცემები
8493335687604267801730196204884650570347662999593111008337970213239548247363152784538914194129106090
თქვენი პასუხი
39
8493335687604267801730196204884650570347662999593111008337970213239548247363152784538914194129106090
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1124174297947468434546865256366064717577754367230482587909280690172
გამომავალი მონაცემები
1124174297947468434546865256366064717577754367230482587909280690173
თქვენი პასუხი
1
1124174297947468434546865256366064717577754367230482587909280690173
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6274612615791371009780781544578806257081537129451373190515160042895792384626664523786200760674130182
გამომავალი მონაცემები
6274612615791371009780781544578806257081537129451373190515160042895792384626664523786200760674135090
თქვენი პასუხი
9
6274612615791371009780781544578806257081537129451373190515160042895792384626664523786200760674135090
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1708412201
გამომავალი მონაცემები
1708413080
თქვენი პასუხი
12
1708413080
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
3835256530502020471913449100736317984795983070678779737215386728018664765187266293754125421139889392
გამომავალი მონაცემები
3835256530502020471913449100736317984795983070678779737215386728018664765187266293754125421139890609
თქვენი პასუხი
29
3835256530502020471913449100736317984795983070678779737215386728018664765187266293754125421139890609
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
788783652994607803012308331209255402624407864138759580391338253374083221501889840214519600020779075
გამომავალი მონაცემები
788783652994607803012308331209255402624407864138759580391338253374083221501889840214519600021060909
თქვენი პასუხი
36
788783652994607803012308331209255402624407864138759580391338253374083221501889840214519600021060909
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2667274490190966012540963997831129440606709309092082120081862855290993733410402202057219037595493923
გამომავალი მონაცემები
2667274490190966012540963997831129440606709309092082120081862855290993733410402202057219038080909090
თქვენი პასუხი
49
2667274490190966012540963997831129440606709309092082120081862855290993733410402202057219038060909090
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7004621822281698215713769768104673720948516019567818
გამომავალი მონაცემები
7004621822281698215713769768104673720948516019568080
თქვენი პასუხი
24
7004621822281698215713769768104673720948516019568080
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7935161272198202972393433244007653063502622253068939607372909046925936171621499965442701897786657710
გამომავალი მონაცემები
7935161272198202972393433244007653063502622253068939607372909046925936171621499965442701897786657721
თქვენი პასუხი
1
7935161272198202972393433244007653063502622253068939607372909046925936171621499965442701897786657721
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
888528863035257989217970
გამომავალი მონაცემები
888528863035257989217981
თქვენი პასუხი
1
888528863035257989217981
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4258893099945377880796977056374770173093707835116770260089646650126816423934467759272254420212874437
გამომავალი მონაცემები
4258893099945377880796977056374770173093707835116770260089646650126816423934467759272254420212874448
თქვენი პასუხი
1
4258893099945377880796977056374770173093707835116770260089646650126816423934467759272254420212874448
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
24174217804
გამომავალი მონაცემები
24174217815
თქვენი პასუხი
1
24174217815
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5401034278741210605468979955398184310082161222764821341529264420796199743025151068745113252854632552
გამომავალი მონაცემები
5401034278741210605468979955398184310082161222764821341529264420796199743025151068745113252854632563
თქვენი პასუხი
1
5401034278741210605468979955398184310082161222764821341529264420796199743025151068745113252854632563
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6437764917280824391996970093751388090018248149306970235353116211303090909
გამომავალი მონაცემები
6437764917280824391996970093751388090018248149306970235353116211304080909
თქვენი პასუხი
8
6437764917280824391996970093751388090018248149306970235353116211303090918
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7957609578728328452625515027163549039239736825679110409312520005949379171030509167057067278004190709
გამომავალი მონაცემები
7957609578728328452625515027163549039239736825679110409312520005949379171030509167057067278004190808
თქვენი პასუხი
8
7957609578728328452625515027163549039239736825679110409312520005949379171030509167057067278004190718
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4668379898647794477291701159771300347674047563579226947644770541925708038509090
გამომავალი მონაცემები
4668379898647794477291701159771300347674047563579226947644770541925708038608090
თქვენი პასუხი
1
4668379898647794477291701159771300347674047563579226947644770541925708038509180
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5120008259986066838716483272692171807230667424475574098118142856066717392000069350045529181750961290
გამომავალი მონაცემები
5120008259986066838716483272692171807230667424475574098118142856066717392000069350045529181750962060
თქვენი პასუხი
1
5120008259986066838716483272692171807230667424475574098118142856066717392000069350045529181750961380
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
897049502831644239
გამომავალი მონაცემები
897049502831644305
თქვენი პასუხი
8
897049502831644248
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1274023122322835428123334039252349246798084482718131566203019854587987926212316596819518518896090909
გამომავალი მონაცემები
1274023122322835428123334039252349246798084482718131566203019854587987926212316596819518518897080909
თქვენი პასუხი
8
1274023122322835428123334039252349246798084482718131566203019854587987926212316596819518518896090918
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
795653646005076124754839482756984139258832682898420054402840809090
გამომავალი მონაცემები
795653646005076124754839482756984139258832682898420054402840908090
თქვენი პასუხი
1
795653646005076124754839482756984139258832682898420054402840809180
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4987926139464219797455362613749515120937261847344133795283878038474627445602844778000996945090909090
გამომავალი მონაცემები
4987926139464219797455362613749515120937261847344133795283878038474627445602844778000996946080909090
თქვენი პასუხი
1
4987926139464219797455362613749515120937261847344133795283878038474627445602844778000996945090909180
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4976847868069232209100549631901414460089094680455663433113248117281313767723693470730246591583041
გამომავალი მონაცემები
4976847868069232209100549631901414460089094680455663433113248117281313767723693470730246591583052
თქვენი პასუხი
1
4976847868069232209100549631901414460089094680455663433113248117281313767723693470730246591583052
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4538163538674601020705549606197211197418923865421164412997132305159642355181394531516739909090909090
გამომავალი მონაცემები
4538163538674601020705549606197211197418923865421164412997132305159642355181394531516740008090909090
თქვენი პასუხი
1
4538163538674601020705549606197211197418923865421164412997132305159642355181394531516739909090909180
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
58927486090
გამომავალი მონაცემები
58927487080
თქვენი პასუხი
1
58927486180
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9372905529907338681257213731874085088554873605944661815561762953253241793576362341227648654932010909
გამომავალი მონაცემები
9372905529907338681257213731874085088554873605944661815561762953253241793576362341227648654932020809
თქვენი პასუხი
8
9372905529907338681257213731874085088554873605944661815561762953253241793576362341227648654932010918
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9455279583090
გამომავალი მონაცემები
9455279584080
თქვენი პასუხი
1
9455279583180
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8814163616553891084963448072387040190857877397820871060010833679168598189680607737299996976123616321
გამომავალი მონაცემები
8814163616553891084963448072387040190857877397820871060010833679168598189680607737299996976123616332
თქვენი პასუხი
1
8814163616553891084963448072387040190857877397820871060010833679168598189680607737299996976123616332
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
259513754867740810223670981014654378810449059498555
გამომავალი მონაცემები
259513754867740810223670981014654378810449059498566
თქვენი პასუხი
1
259513754867740810223670981014654378810449059498566
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5207195790050234697721405157172981201300956092722931220462703239460708077641499420652656821250065090
გამომავალი მონაცემები
5207195790050234697721405157172981201300956092722931220462703239460708077641499420652656821250066080
თქვენი პასუხი
1
5207195790050234697721405157172981201300956092722931220462703239460708077641499420652656821250065180
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
909090
გამომავალი მონაცემები
909909
თქვენი პასუხი
27
909909
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090
გამომავალი მონაცემები
9090909090909090909090909090909090909090909090909108090909090909090909090909090909090909090909090909
თქვენი პასუხი
450
9090909090909090909090909090909090909090909090909108090909090909090909090909090909090909090909090909
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9090909090909090909090909090909090909090909090909000000000000000000000000000000000000000000000000000
გამომავალი მონაცემები
9090909090909090909090909090909090909090909090909009090909090909090909090909090909090909090909090909
თქვენი პასუხი
225
9090909090909090909090909090909090909090909090909009090909090909090909090909090909090909090909090909
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
909090909090909090909090909090909090909090909090900000000000000000000000000000000000000000000000000
გამომავალი მონაცემები
909090909090909090909090909090909090909090909090990909090909090909090909090909090909090909090909090
თქვენი პასუხი
225
909090909090909090909090909090909090909090909090990909090909090909090909090909090909090909090909090
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
გამომავალი მონაცემები
10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010
თქვენი პასუხი
1
10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
გამომავალი მონაცემები
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
თქვენი პასუხი
9
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9898
გამომავალი მონაცემები
9900
თქვენი პასუხი
2
9900
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
19910
გამომავალი მონაცემები
19921
თქვენი პასუხი
1
19921
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
120987
გამომავალი მონაცემები
121000
თქვენი პასუხი
9
121000
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
109995
გამომავალი მონაცემები
110000
თქვენი პასუხი
5
110000
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2532302011291246914913571384281450474389857042095
გამომავალი მონაცემები
2532302011291246914913571384281450474389857042100
თქვენი პასუხი
5
2532302011291246914913571384281450474389857042100
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7076577387593552108683533277646874585819196
გამომავალი მონაცემები
7076577387593552108683533277646874585829090
თქვენი პასუხი
6
7076577387593552108683533277646874585819280
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
949451958919734
გამომავალი მონაცემები
949451959909090
თქვენი პასუხი
17
949451958928090
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
51954110796019197
გამომავალი მონაცემები
51954110796029090
თქვენი პასუხი
7
51954110796019280
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
809110581249194
გამომავალი მონაცემები
809110581259090
თქვენი პასუხი
4
809110581249280
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
991
გამომავალი მონაცემები
1001
თქვენი პასუხი
1
1001
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
5979793792231539040270589090
გამომავალი მონაცემები
5979793792231539040270600090
თქვენი პასუხი
1
5979793792231539040270589180
ჩეკერის პასუხი
NO