ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 08.05.2019 21:14:41

ამოცანა: კუნძების აფეთქება

მომხმარებელი: nika31

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int a[10000000];

int main () {
  
  int i,b;
  cin>>b;
  for(i=1;i<=n;i++){
    cin>>a[i];
  }

  for(i=1;i<=n;i++){
    if(a[i]>=a[i+1] && a[i]>=a[i-1])cout<<i<<endl;
  }

  return 0;
}
PROB_cpp_UID95PID70_786d61/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID95PID70_786d61/main.cpp:11:16: error: 'n' was not declared in this scope
   for(i=1;i<=n;i++){
        ^
PROB_cpp_UID95PID70_786d61/main.cpp:15:16: error: 'n' was not declared in this scope
   for(i=1;i<=n;i++){
        ^