ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.05.2019 22:51:38

ამოცანა: მარტივი რიცხვების ჯამი

მომხმარებელი: dato

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 30.0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <cstring>
#include <stack>
#include <map>
#include <set>
#include <queue>
#include <deque>
#include <cstdio>
#define turbo ios::sync_with_stdio(false)
#define ll long long
#define inf 1000000000000000
using namespace std;
ll a, b, c, d, n, m, k, q;
vector<int> v;
int pr[100000];
int arr[100000];
int si(){
  for(int i=2; i<100000; i++){
    if(pr[i]==0){
      pr[i]=i;
      v.push_back(i);
    }
    for(int x=0; x<v.size() && v[x]*i<100000; x++){
      pr[v[x]*i]=v[x];
    }
  }


}


int main(){
  turbo;
  cin>>n;
  si();
  if(n<=3){cout<<0; return 0;}

  arr[0]=1;

  for(int i=0; i<=v.size(); i++){
      if(v[i]>=n)break;
      for(int x=0; x<=n-v[i]; x++){
        arr[v[i]+x]+=arr[x];
      }

  }
  //for(int i=1; i<26; i++)cout<<arr[i]<<" "; return 0;
  for(int i=0; i<v.size(); i++){
    if(v[i]>n){a=v[i]; break;}
  }
  cout<<arr[n]%a;}


ტესტები

შემავალი მონაცემები
24
გამომავალი მონაცემები
17
თქვენი პასუხი
17
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
31
გამომავალი მონაცემები
36
თქვენი პასუხი
36
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
184
გამომავალი მონაცემები
100
თქვენი პასუხი
100
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
854
გამომავალი მონაცემები
348
თქვენი პასუხი
32
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9601
გამომავალი მონაცემები
4402
თქვენი პასუხი
1869
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
37138
გამომავალი მონაცემები
17266
თქვენი პასუხი
25863
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
43126
გამომავალი მონაცემები
32383
თქვენი პასუხი
-23402
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
46861
გამომავალი მონაცემები
41237
თქვენი პასუხი
-3284
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
48408
გამომავალი მონაცემები
36805
თქვენი პასუხი
-47224
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
49459
გამომავალი მონაცემები
6910
თქვენი პასუხი
6453
ჩეკერის პასუხი
NO