ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.05.2019 16:56:11

ამოცანა: მდგრადი რიცხვები

მომხმარებელი: GuRgEnA

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 64.3 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int k,l,i,d,q,x[1000],m,p;
string s;
void shemmowmebeli(int f)
{
	if(x[f]>=10)
	{
		m=x[f]/10;
		x[f]=x[f]%10;
		x[f-1]=x[f-1]+m;
		shemmowmebeli(f-1);
	}
}
void kl()
{
	k=0; l=0;
	for(i=0;i<=d;i++) 
	{
		if((i)%2==0) l+=x[i];
			else k+=x[i];
	}
}
int main()
{
	cin>>s;
	d=s.size();
	for(i=d-1;i>=0;i--) 
	{	x[i+1]=s[i]-48;
		if((i+1)%2==0) l+=x[i+1];
			else k+=x[i+1];
	}
	if(k>l) q=k-l;
		else q=l-k;
	q=q%11;
	p=11-q;
	if(d%2==0)
	if(l>k) x[d]=x[d]+p;
		else x[d]=x[d]+q;
	else
	if(l>k) x[d]=x[d]+q;
		else x[d]=x[d]+p;
	shemmowmebeli(d);
	kl();
	
	while(k!=l)
	{
		x[d]=x[d]+11;
		shemmowmebeli(d);
		kl();
	}
	if(x[0]!=0) cout<<x[0];
	for(i=1;i<=d;i++) cout<<x[i];
	
	
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
123123
გამომავალი მონაცემები
123134
თქვენი პასუხი
123123
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
99
გამომავალი მონაცემები
110
თქვენი პასუხი
99
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
10
გამომავალი მონაცემები
11
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
11
გამომავალი მონაცემები
22
თქვენი პასუხი
11
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
619
გამომავალი მონაცემები
660
თქვენი პასუხი
660
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8167253890456846827551835118017699792116426782018900602401668587144973109215811352126712204864337281
გამომავალი მონაცემები
8167253890456846827551835118017699792116426782018900602401668587144973109215811352126712204865080909
თქვენი პასუხი
8167253890456846827551835118017699792116426782018900602401668587144973109215811352126712204865080909
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
14466781985278714008910624805650767209409627878840796238
გამომავალი მონაცემები
14466781985278714008910624805650767209409627878841030909
თქვენი პასუხი
14466781985278714008910624805650767209409627878841030909
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2078810890756832510798771894903814113342992982593020940554289510384414987753113770174632723807785777
გამომავალი მონაცემები
2078810890756832510798771894903814113342992982593020940554289510384414987753113770174632723807786020
თქვენი პასუხი
2078810890756832510798771894903814113342992982593020940554289510384414987753113770174632723807786020
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
38945555056733722538582257999520113179987970
გამომავალი მონაცემები
38945555056733722538582257999520113179987990
თქვენი პასუხი
38945555056733722538582257999520113179987990
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9158598609532854768148511064023614817440183926950518183508356022471380018116779481463797334287317679
გამომავალი მონაცემები
9158598609532854768148511064023614817440183926950518183508356022471380018116779481463797334287318050
თქვენი პასუხი
9158598609532854768148511064023614817440183926950518183508356022471380018116779481463797334287318050
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
52201979945321303367619830844976742826673406359430400540
გამომავალი მონაცემები
52201979945321303367619830844976742826673406359430400548
თქვენი პასუხი
52201979945321303367619830844976742826673406359430400548
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1327129276228158704298009170021309394485042909201945710674791281386140634856349383245749130178250365
გამომავალი მონაცემები
1327129276228158704298009170021309394485042909201945710674791281386140634856349383245749130178252090
თქვენი პასუხი
1327129276228158704298009170021309394485042909201945710674791281386140634856349383245749130178252090
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9095045321088600940877238315861935488045600762934290925275523130966686865415193074
გამომავალი მონაცემები
9095045321088600940877238315861935488045600762934290925275523130966686870809090909
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
8796421028667494155623773798161950260598643793918745264166058029751020374919452858165315162606248861
გამომავალი მონაცემები
8796421028667494155623773798161950260598643793918745264166058029751020374919452858165315167090909090
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
161114540018032
გამომავალი მონაცემები
161114540018509
თქვენი პასუხი
161114540018509
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8493335687604267801730196204884650570347662999593111008337970213239548247363152784538914194129090949
გამომავალი მონაცემები
8493335687604267801730196204884650570347662999593111008337970213239548247363152784538914194129106090
თქვენი პასუხი
8493335687604267801730196204884650570347662999593111008337970213239548247363152784538914194129106090
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1124174297947468434546865256366064717577754367230482587909280690172
გამომავალი მონაცემები
1124174297947468434546865256366064717577754367230482587909280690173
თქვენი პასუხი
1124174297947468434546865256366064717577754367230482587909280690173
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6274612615791371009780781544578806257081537129451373190515160042895792384626664523786200760674130182
გამომავალი მონაცემები
6274612615791371009780781544578806257081537129451373190515160042895792384626664523786200760674135090
თქვენი პასუხი
6274612615791371009780781544578806257081537129451373190515160042895792384626664523786200760674135090
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
1708412201
გამომავალი მონაცემები
1708413080
თქვენი პასუხი
1708413080
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
3835256530502020471913449100736317984795983070678779737215386728018664765187266293754125421139889392
გამომავალი მონაცემები
3835256530502020471913449100736317984795983070678779737215386728018664765187266293754125421139890609
თქვენი პასუხი
3835256530502020471913449100736317984795983070678779737215386728018664765187266293754125421139890609
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
788783652994607803012308331209255402624407864138759580391338253374083221501889840214519600020779075
გამომავალი მონაცემები
788783652994607803012308331209255402624407864138759580391338253374083221501889840214519600021060909
თქვენი პასუხი
788783652994607803012308331209255402624407864138759580391338253374083221501889840214519600021060909
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2667274490190966012540963997831129440606709309092082120081862855290993733410402202057219037595493923
გამომავალი მონაცემები
2667274490190966012540963997831129440606709309092082120081862855290993733410402202057219038080909090
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
7004621822281698215713769768104673720948516019567818
გამომავალი მონაცემები
7004621822281698215713769768104673720948516019568080
თქვენი პასუხი
7004621822281698215713769768104673720948516019568080
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7935161272198202972393433244007653063502622253068939607372909046925936171621499965442701897786657710
გამომავალი მონაცემები
7935161272198202972393433244007653063502622253068939607372909046925936171621499965442701897786657721
თქვენი პასუხი
7935161272198202972393433244007653063502622253068939607372909046925936171621499965442701897786657710
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
888528863035257989217970
გამომავალი მონაცემები
888528863035257989217981
თქვენი პასუხი
888528863035257989217970
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4258893099945377880796977056374770173093707835116770260089646650126816423934467759272254420212874437
გამომავალი მონაცემები
4258893099945377880796977056374770173093707835116770260089646650126816423934467759272254420212874448
თქვენი პასუხი
4258893099945377880796977056374770173093707835116770260089646650126816423934467759272254420212874437
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
24174217804
გამომავალი მონაცემები
24174217815
თქვენი პასუხი
24174217815
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5401034278741210605468979955398184310082161222764821341529264420796199743025151068745113252854632552
გამომავალი მონაცემები
5401034278741210605468979955398184310082161222764821341529264420796199743025151068745113252854632563
თქვენი პასუხი
5401034278741210605468979955398184310082161222764821341529264420796199743025151068745113252854632552
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6437764917280824391996970093751388090018248149306970235353116211303090909
გამომავალი მონაცემები
6437764917280824391996970093751388090018248149306970235353116211304080909
თქვენი პასუხი
6437764917280824391996970093751388090018248149306970235353116211304080909
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7957609578728328452625515027163549039239736825679110409312520005949379171030509167057067278004190709
გამომავალი მონაცემები
7957609578728328452625515027163549039239736825679110409312520005949379171030509167057067278004190808
თქვენი პასუხი
7957609578728328452625515027163549039239736825679110409312520005949379171030509167057067278004190709
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4668379898647794477291701159771300347674047563579226947644770541925708038509090
გამომავალი მონაცემები
4668379898647794477291701159771300347674047563579226947644770541925708038608090
თქვენი პასუხი
4668379898647794477291701159771300347674047563579226947644770541925708038608090
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5120008259986066838716483272692171807230667424475574098118142856066717392000069350045529181750961290
გამომავალი მონაცემები
5120008259986066838716483272692171807230667424475574098118142856066717392000069350045529181750962060
თქვენი პასუხი
5120008259986066838716483272692171807230667424475574098118142856066717392000069350045529181750961290
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
897049502831644239
გამომავალი მონაცემები
897049502831644305
თქვენი პასუხი
897049502831644239
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1274023122322835428123334039252349246798084482718131566203019854587987926212316596819518518896090909
გამომავალი მონაცემები
1274023122322835428123334039252349246798084482718131566203019854587987926212316596819518518897080909
თქვენი პასუხი
1274023122322835428123334039252349246798084482718131566203019854587987926212316596819518518896090909
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
795653646005076124754839482756984139258832682898420054402840809090
გამომავალი მონაცემები
795653646005076124754839482756984139258832682898420054402840908090
თქვენი პასუხი
795653646005076124754839482756984139258832682898420054402840809090
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4987926139464219797455362613749515120937261847344133795283878038474627445602844778000996945090909090
გამომავალი მონაცემები
4987926139464219797455362613749515120937261847344133795283878038474627445602844778000996946080909090
თქვენი პასუხი
4987926139464219797455362613749515120937261847344133795283878038474627445602844778000996945090909090
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4976847868069232209100549631901414460089094680455663433113248117281313767723693470730246591583041
გამომავალი მონაცემები
4976847868069232209100549631901414460089094680455663433113248117281313767723693470730246591583052
თქვენი პასუხი
4976847868069232209100549631901414460089094680455663433113248117281313767723693470730246591583052
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
4538163538674601020705549606197211197418923865421164412997132305159642355181394531516739909090909090
გამომავალი მონაცემები
4538163538674601020705549606197211197418923865421164412997132305159642355181394531516740008090909090
თქვენი პასუხი
4538163538674601020705549606197211197418923865421164412997132305159642355181394531516739909090909090
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
58927486090
გამომავალი მონაცემები
58927487080
თქვენი პასუხი
58927487080
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9372905529907338681257213731874085088554873605944661815561762953253241793576362341227648654932010909
გამომავალი მონაცემები
9372905529907338681257213731874085088554873605944661815561762953253241793576362341227648654932020809
თქვენი პასუხი
9372905529907338681257213731874085088554873605944661815561762953253241793576362341227648654932010909
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9455279583090
გამომავალი მონაცემები
9455279584080
თქვენი პასუხი
9455279584080
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8814163616553891084963448072387040190857877397820871060010833679168598189680607737299996976123616321
გამომავალი მონაცემები
8814163616553891084963448072387040190857877397820871060010833679168598189680607737299996976123616332
თქვენი პასუხი
8814163616553891084963448072387040190857877397820871060010833679168598189680607737299996976123616321
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
259513754867740810223670981014654378810449059498555
გამომავალი მონაცემები
259513754867740810223670981014654378810449059498566
თქვენი პასუხი
259513754867740810223670981014654378810449059498566
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5207195790050234697721405157172981201300956092722931220462703239460708077641499420652656821250065090
გამომავალი მონაცემები
5207195790050234697721405157172981201300956092722931220462703239460708077641499420652656821250066080
თქვენი პასუხი
5207195790050234697721405157172981201300956092722931220462703239460708077641499420652656821250065090
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
909090
გამომავალი მონაცემები
909909
თქვენი პასუხი
909909
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090
გამომავალი მონაცემები
9090909090909090909090909090909090909090909090909108090909090909090909090909090909090909090909090909
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9090909090909090909090909090909090909090909090909000000000000000000000000000000000000000000000000000
გამომავალი მონაცემები
9090909090909090909090909090909090909090909090909009090909090909090909090909090909090909090909090909
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
909090909090909090909090909090909090909090909090900000000000000000000000000000000000000000000000000
გამომავალი მონაცემები
909090909090909090909090909090909090909090909090990909090909090909090909090909090909090909090909090
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
გამომავალი მონაცემები
10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010
თქვენი პასუხი
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
გამომავალი მონაცემები
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
თქვენი პასუხი
1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9898
გამომავალი მონაცემები
9900
თქვენი პასუხი
9900
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
19910
გამომავალი მონაცემები
19921
თქვენი პასუხი
19921
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
120987
გამომავალი მონაცემები
121000
თქვენი პასუხი
121000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
109995
გამომავალი მონაცემები
110000
თქვენი პასუხი
110000
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2532302011291246914913571384281450474389857042095
გამომავალი მონაცემები
2532302011291246914913571384281450474389857042100
თქვენი პასუხი
2532302011291246914913571384281450474389857042100
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7076577387593552108683533277646874585819196
გამომავალი მონაცემები
7076577387593552108683533277646874585829090
თქვენი პასუხი
7076577387593552108683533277646874585829090
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
949451958919734
გამომავალი მონაცემები
949451959909090
თქვენი პასუხი
949451959909090
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
51954110796019197
გამომავალი მონაცემები
51954110796029090
თქვენი პასუხი
51954110796029090
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
809110581249194
გამომავალი მონაცემები
809110581259090
თქვენი პასუხი
809110581259090
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
991
გამომავალი მონაცემები
1001
თქვენი პასუხი
1001
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5979793792231539040270589090
გამომავალი მონაცემები
5979793792231539040270600090
თქვენი პასუხი
5979793792231539040270589090
ჩეკერის პასუხი
NO