ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.05.2019 16:31:57

ამოცანა: ბუბა სწავლობს თვლას

მომხმარებელი: Dvali_Gio

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int a,n,k,ans,i;

int main(){
  cin>>n>>k;
  for(i=n; i<n+k; i++) {
    cin>>a;
    if (a==i) ans++;
  }
  
PROB_cpp_UID372PID156_97a84c/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID372PID156_97a84c/main.cpp:11:5: error: expected '}' at end of input
   }
   ^