ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.05.2019 16:08:53

ამოცანა: მდგრადი რიცხვები

მომხმარებელი: janela01

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაx
PROB_cpp_UID500PID152_d00efc/main.cpp:1:1: error: 'x' does not name a type
 x
 ^