ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.05.2019 14:34:24

ამოცანა: მიმატება ან გამოკლება

მომხმარებელი: gukexa

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>

using namespace std;

itn main(){
  
  int v;
  int k;
  int n;
  
  cin>>v;
  cin>>k;
  cin>>n;
  
  for(int i=0;i<n;i++){
    char c;
    cin>>c;
    if(c=='+'){
      v+k;
    }if(c=='-'){
      v-k;
    }
    
  }
  
  cout<<v<<endl;;
  
  
  
  system("pause");
}
PROB_cpp_UID479PID111_946d70/main.cpp:5:1: error: 'itn' does not name a type
 itn main(){
 ^~~