ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.05.2019 11:52:12

ამოცანა: სტრიქონის გაშლა

მომხმარებელი: nika31

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა







#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  long long b,i,k=0;
  string a;
  cin>>a;
  b=length(a);
  for(i=1;i<=b-1;i++){
    if(a[i-1]==a[i])k++;
    if(k!=0){
      cout<<k<<a[i-1];
    }
    if(k==0){
      cout<<a[i-1];
    }
    k=0;
  }
  
  return 0;
}
PROB_cpp_UID95PID155_ecb0b1/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID95PID155_ecb0b1/main.cpp:7:15: error: 'length' was not declared in this scope
   b=length(a);
        ^