ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.12.2018 16:23:31

ამოცანა: Hello, World

მომხმარებელი: Takop

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაprint("Hello,World")
PROB_cpp_UID49PID8_f4b102/main.cpp:1:6: error: expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
 print("Hello,World")
      ^