ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 07.05.2019 04:00:24

ამოცანა: სტრიქონის გაშლა

მომხმარებელი: nugi

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
  string s;
  int x;
  for(int i=0;i<s.length();i++;){
    if(isdigit(s[i])==false){
      cout<<s[i];
    }
    else{
      for(int z=0;z<s[i]-'0';z++){
        cout<<s[i+1];
      }
    }
  }
  
}
PROB_cpp_UID228PID155_30ad70/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID228PID155_30ad70/main.cpp:6:33: error: expected ')' before ';' token
   for(int i=0;i<s.length();i++;){
                 ^
PROB_cpp_UID228PID155_30ad70/main.cpp:6:34: error: expected primary-expression before ')' token
   for(int i=0;i<s.length();i++;){
                 ^