ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.05.2019 16:52:20

ამოცანა: მარტივი რიცხვების ჯამი

მომხმარებელი: Sabamak

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 10.0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

long long a , b , c , d , e[100009] , m[100009],mode,i;
bool o[100009];
int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0);
  cin >> a;
  for( i = 2; i <= 55001; i++)
  {
    if(o[i]==0){
      if(b<=1000)
      for(int j = i * i; j <= 55001; j+=i){
        o[j] = 1;
      }
      c++;m[c]=i; 
    }
    if(i == a){
      b = c;
    }
  }
  for( i = 1; i < c; i++) if(m[i]>a){mode=m[i];break;}
    c = i - 1;
    e[0]=1;
    for(int j = 1; j <= c; j++){
      if(m[j]==a) break;
      for(int g = 0; g <= a-m[j]; g++)
      e[g+m[j]]=(e[g+m[j]]+e[g])%mode;
    }
  cout<<e[a];
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
24
გამომავალი მონაცემები
17
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
31
გამომავალი მონაცემები
36
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
184
გამომავალი მონაცემები
100
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
854
გამომავალი მონაცემები
348
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9601
გამომავალი მონაცემები
4402
თქვენი პასუხი
4402
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
37138
გამომავალი მონაცემები
17266
თქვენი პასუხი
17266
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
43126
გამომავალი მონაცემები
32383
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
46861
გამომავალი მონაცემები
41237
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
48408
გამომავალი მონაცემები
36805
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
49459
გამომავალი მონაცემები
6910
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO