ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 25.12.2018 14:37:35

ამოცანა: მძიმეების ჩამატება

მომხმარებელი: anri

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულაb
PROB_cpp_UID94PID19_3c4d97/main.cpp:1:1: error: 'b' does not name a type
 b
 ^