ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.05.2019 16:47:28

ამოცანა: მარტივი რიცხვების ჯამი

მომხმარებელი: Sabamak

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

long long a , b , c , d , e[500000] , m[500000],mode,i;
bool o[500000];
int main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(false),cin.tie(0),cout.tie(0);
  cin >> a;
  for( i = 2; i <= a+900; i++)
  {
    if(o[i]==0){
      for(int j = i + i; j <= a+900; j+=i){
        o[j] = 1;
      }
      c++;m[c]=i; 
    }
    if(i == a){
      b = c;
    }
  }
  for( i = 1; i < c; i++) if(m[i]>a){mode=m[i];break;}
    c = i - 1;
    e[0]=1;
    for(int j = 1; j <= c; j++){
      if(m[j]==a) break;
      for(int g = 0; g <= a-m[j]; g++)
      e[g+m[j]]=(e[g+m[j]]+e[g]);
    }
  cout<<e[a];
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
24
გამომავალი მონაცემები
17
თქვენი პასუხი
46
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
31
გამომავალი მონაცემები
36
თქვენი პასუხი
110
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
184
გამომავალი მონაცემები
100
თქვენი პასუხი
4604537
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
854
გამომავალი მონაცემები
348
თქვენი პასუხი
2421104056447220
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9601
გამომავალი მონაცემები
4402
თქვენი პასუხი
3027210589855852730
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
37138
გამომავალი მონაცემები
17266
თქვენი პასუხი
241059859759617919
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
43126
გამომავალი მონაცემები
32383
თქვენი პასუხი
3383426198697379605
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
46861
გამომავალი მონაცემები
41237
თქვენი პასუხი
-2540142208081617224
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
48408
გამომავალი მონაცემები
36805
თქვენი პასუხი
4010096785609939859
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
49459
გამომავალი მონაცემები
6910
თქვენი პასუხი
3860584136072918218
ჩეკერის პასუხი
NO