ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.05.2019 16:33:17

ამოცანა: მარტივი რიცხვების ჯამი

მომხმარებელი: Sabamak

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

long long a , b , c , d , e[500000] , m[500000];
bool o[500000];
int main()
{
  
  cin >> a;

  for(int i = 2; i <= a+900; i++)
  {
    if(o[i]==0){
      for(int j = i + i; j <= a+900; j+=i){
        o[j] = 1;
      }
      m[c]=i; c++;
    }
    if(i == a){
      b = c;
    }
  }
  for(int i = 0; i < c; i++){
    e[m[i]]++;
    for(int j = 0; j <= i; j++){
      e[m[i]+m[j]]=e[m[i]]+e[m[j]];
    }
  }
  cout<<e[a-1]%m[b];
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
24
გამომავალი მონაცემები
17
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
31
გამომავალი მონაცემები
36
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
184
გამომავალი მონაცემები
100
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
854
გამომავალი მონაცემები
348
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9601
გამომავალი მონაცემები
4402
თქვენი პასუხი
4
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
37138
გამომავალი მონაცემები
17266
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
43126
გამომავალი მონაცემები
32383
თქვენი პასუხი
0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
46861
გამომავალი მონაცემები
41237
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
48408
გამომავალი მონაცემები
36805
თქვენი პასუხი
1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
49459
გამომავალი მონაცემები
6910
თქვენი პასუხი
6
ჩეკერის პასუხი
NO