ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 06.05.2019 15:37:04

ამოცანა: მარტივი რიცხვების ჯამი

მომხმარებელი: Sabamak

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int a , b , c , d , e[500000] , m[500000];
bool o[500000];
int main()
{
  cin >> a;
  for(int i = 2; i < = 59000; i++)
  {
    if(o[i]==0){
      for(int j = i + i; j < = a; j+=i){
        o[j] = 1;
      }
      m[c]=i; c++;
    }
    if(i == a){
      b = c;
    }
  }
  for(int i = 0; i < c; i++){
    e[m[i]]++;
    for(int j = 0; j < = i; j++){
      e[m[i]+m[j]]=e[m[i]]+e[m[j]];
    }
  }
  cout<<e[a]%m[b];
}
PROB_cpp_UID48PID115_f67d61/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID48PID115_f67d61/main.cpp:9:24: error: expected primary-expression before '=' token
   for(int i = 2; i < = 59000; i++)
            ^
PROB_cpp_UID48PID115_f67d61/main.cpp:12:36: error: expected primary-expression before '=' token
       for(int j = i + i; j < = a; j+=i){
                  ^
PROB_cpp_UID48PID115_f67d61/main.cpp:23:28: error: expected primary-expression before '=' token
     for(int j = 0; j < = i; j++){
              ^