ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.05.2019 17:38:25

ამოცანა: გამყოფების რაოდენობა

მომხმარებელი: l_grigolia

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,i,j;
mainc(){cin>>a;
for(i=0; i<=a; i++){
  if(a%i=0){j++;}
}cout<<j;}
PROB_cpp_UID23PID55_d69167/main.cpp:4:7: error: ISO C++ forbids declaration of 'mainc' with no type [-fpermissive]
 mainc(){cin>>a;
    ^
PROB_cpp_UID23PID55_d69167/main.cpp: In function 'int mainc()':
PROB_cpp_UID23PID55_d69167/main.cpp:6:12: error: lvalue required as left operand of assignment
   if(a%i=0){j++;}
      ^