ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.05.2019 13:37:14

ამოცანა: სტრიქონის გაშლა

მომხმარებელი: jincharadzeeka

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int i,n,j,b;
string s;
int main (){
  cin>>s;
  n=s.size();
  for(i=0; i<n; i++){
      if(s[i]>'9';){cout<<s[i]; continue;}
      b=s[i]-'0';
      if(s[i+1]<='9') {b=10*b+(s[i+1]-'0'); i++;}
      for(j=0; j<b; j++){
          cout<<s[i+1];
      }
      i++;
  }
}
PROB_cpp_UID127PID155_53eed0/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID127PID155_53eed0/main.cpp:9:24: error: expected ')' before ';' token
       if(s[i]>'9';){cout<<s[i]; continue;}
            ^
PROB_cpp_UID127PID155_53eed0/main.cpp:9:25: error: expected primary-expression before ')' token
       if(s[i]>'9';){cout<<s[i]; continue;}
             ^