ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.05.2019 13:35:17

ამოცანა: სტრიქონის გაშლა

მომხმარებელი: amiko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int b,j,i,k,n,r,a=0;
string s;
int main() {
cin>>s;
n=s.size();
for(i=0; i<n; i++){
if(s[i]>'9') {cout<<s[i]; continue;} 
b=s[i]-'0';
if(s[i+1]<='9') {b=10*b+(s[i+1]-'0'); i++}
for (j=0; j<b; j++){
  cout<<s[i+1];
}
i++;
}
}
PROB_cpp_UID128PID155_ded7c0/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID128PID155_ded7c0/main.cpp:11:42: error: expected ';' before '}' token
 if(s[i+1]<='9') {b=10*b+(s[i+1]-'0'); i++}
                     ^