ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.05.2019 12:48:39

ამოცანა: წრიული პალინდრომი

მომხმარებელი: KRati

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int k,n,x,i,pas;
string s1, s2, s3; 
main() {
  cin>>s;
  n=s.size();
  for(i=0; i<n; i++){
   s2=s;
   reverse(s.begin(),s.end());
   if(s2==s) {cout<<"yes"; return 0;}
   s=s2;
   s1=s.substr(0,1);
   s.erase(0,1);
   s=s+s1;
  }
  cout<<"no";
}
PROB_cpp_UID257PID153_8f4da4/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID257PID153_8f4da4/main.cpp:6:10: error: 's' was not declared in this scope
   cin>>s;
     ^