ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.05.2019 12:42:39

ამოცანა: წრიული პალინდრომი

მომხმარებელი: jincharadzeeka

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int i,n
string s,s1,s2;
int main (){
cin>>s;
n=s.size();
for (i=0; i<n; i++){
    s2=s;
reverse(s.begin(),s.end());
if(s2==s) {cout<<"yes"; return 0;}
s=s2;
s1=s.substr(0,1);
s.erase(0,1);
s=s+s1;
}
cout<<"no";
}
PROB_cpp_UID127PID153_18c793/main.cpp:4:1: error: expected initializer before 'string'
 string s,s1,s2;
 ^~~~~~
PROB_cpp_UID127PID153_18c793/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID127PID153_18c793/main.cpp:6:6: error: 's' was not declared in this scope
 cin>>s;
   ^
PROB_cpp_UID127PID153_18c793/main.cpp:7:1: error: 'n' was not declared in this scope
 n=s.size();
 ^
PROB_cpp_UID127PID153_18c793/main.cpp:9:9: error: 's2' was not declared in this scope
     s2=s;
     ^~
PROB_cpp_UID127PID153_18c793/main.cpp:13:1: error: 's1' was not declared in this scope
 s1=s.substr(0,1);
 ^~