ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.05.2019 10:48:26

ამოცანა: ბუბა სწავლობს თვლას

მომხმარებელი: Niko2019

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა #include <iostream>
using namespace std;
int n,k,i,x,pasuxi;
int main () {
cin>>n>>k;
for (i=n; i<n+k; i++) {
    cin>>x;
    if (x==i) pasuxi++;
}
cout<<pasuxi;
PROB_cpp_UID212PID156_711f34/main.cpp: In function 'int main()':
PROB_cpp_UID212PID156_711f34/main.cpp:10:13: error: expected '}' at end of input
 cout<<pasuxi;
             ^