ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 05.05.2019 09:38:07

ამოცანა: სტრიქონის გაშლა

მომხმარებელი: goga2000

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 33.3 ქულა#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

int main()
{
	vector <int> v;
	vector <char> k;
	char a, b;
	a = '1';
	b = '1';
	int d = 0, e = 0;
	//cout << int(a) + int(b)-48-39 << endl;
	string wow;
	cin >> wow;
	for (int i = 0; i < wow.size(); i++) {
		if (wow[i] >= '1' && wow[i] <= '9')e++;
	}
	if (e == 0) {
		cout << wow << endl;
	}
	else {
		for (int i = 0; i < wow.size(); i++) {
			if (wow[i] >= '1' && wow[i] <= '9') {
				if (wow[i + 1] >= '0' && wow[i + 1] <= '9') {
					v.push_back(int(wow[i]) + int(wow[i + 1]) - 48 - 39);
				}
				else {
					v.push_back(int(wow[i]) - 48);
				}
			}
			else {
				if (wow[i - 1] <= '0' && wow[i - 1] >= '9') {
					k.push_back(wow[i]);  v.push_back(1);
				}
				else { k.push_back(wow[i]); v.push_back(1); //if(i==0) v.push_back(1);
				}
			}
			

		}
		/*
		for (int i = 0; i < k.size(); i++) {
			cout << k[i];
		}
		cout << endl;
		for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
			cout << v[i];
		}
		cout << endl;
		*/

		for (int i = 0; i < v.size(); i++) {
			for (int c = 0; c < v[i]; c++) {
				cout << k[i];
			}
		}
	}

	system("pause");
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
ABC
გამომავალი მონაცემები
ABC
თქვენი პასუხი
ABC
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
Z
გამომავალი მონაცემები
Z
თქვენი პასუხი
Z
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
O2A3O2AO
გამომავალი მონაცემები
OAAOOOAAO
თქვენი პასუხი
OAAOAAAOVV
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
A2B3C4D5E6F7G
გამომავალი მონაცემები
ABBCCCDDDDEEEEEFFFFFFGGGGGGG
თქვენი პასუხი
ABBCDDDEFFFFG
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2A
გამომავალი მონაცემები
AA
თქვენი პასუხი
AA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
გამომავალი მონაცემები
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
თქვენი პასუხი
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
გამომავალი მონაცემები
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
თქვენი პასუხი
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
49Z48Y47X46W45V44U43T42S41R40Q39P38O37N36M30G29F28E27D26C25B24AABCDEFG
გამომავალი მონაცემები
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABCDEFG
თქვენი პასუხი
WWWWHJJJJJJJJJHEEEEEEEEDBBBBBBBYGGGGGGGVHHHZNNNOIIIPAAAHIIIIIIIIIAQQQQQQQEEEEEEEEEZMMMMMMMMMKGGGGGGGGLVVVVVVVVVHUUUUUUUXDDRTTHHHLMMMMMMMMXCCCCCCCCCJ????
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4W9H8J7H7E3D3B3Y3G9V6H9Z9N8O9I7P2A2H2I8A9QQ9E7Z8M9K2G4L4V8H6UX4D2R7T4H5H4L4M2XCJ
გამომავალი მონაცემები
WWWWHHHHHHHHHJJJJJJJJHHHHHHHEEEEEEEDDDBBBYYYGGGVVVVVVVVVHHHHHHZZZZZZZZZNNNNNNNNNOOOOOOOOIIIIIIIIIPPPPPPPAAHHIIAAAAAAAAQQQQQQQQQQEEEEEEEEEZZZZZZZMMMMMMMMKKKKKKKKKGGLLLLVVVVHHHHHHHHUUUUUUXDDDDRRTTTTTTTHHHHHHHHHLLLLMMMMXXCJ
თქვენი პასუხი
000000000000000GVPPPPPPPPPPPPPPPUUHPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPFFFFFFFFCGGGGGGGGGGGGGGGGXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVIIBGGGG0GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIDTTTTTTTTTTTTTTTTDDDD0TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTMMMMMMMMWAAAAAAAAAAAAAAAAAAA00ONNNEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAAAAA?????????????????????
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
60G42V68P34U62H4P29F34C38G82X3X96V34I55B45G40G77I75D57T95D80T37M7W47A10O57N94EWA
გამომავალი მონაცემები
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHPPPPFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEWA
თქვენი პასუხი
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVMMAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPYYYYAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLWRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRQQQQQQQ0RRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJJJJJJPZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIIIIJXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXEEEEEEQQQ???????????????????????????????99999999999999999,????????????????????9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
82V84M76A74P98Y97A74W56N74E86T88V72I58I63L72W59R87Q80R51E55W94E59J83P77Z88I84JXE
გამომავალი მონაცემები
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJXE
თქვენი პასუხი
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNQQQQQQQQQUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSNNNNNNNNNERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRVVVVVVVVVYUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSPVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVQQQQQQQQQYKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKFFFFFFFFFQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGXGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG									QQQQQQQQQ???????????????????????????kkkkkkkkk???????????kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk????????????????????????????????????																		
ჩეკერის პასუხი
NO