ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 03.05.2019 22:27:32

ამოცანა: რიცხვი

მომხმარებელი: dato

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <vector>
#include <cstring>
#include <stack>
#include <map>
#include <set>
#include <queue>
#include <deque>
#include <cstdio>
#define turbo ios::sync_with_stdio(false)
#define ll long long
#define inf 1000000000000000;
using namespace std;
ll a, b, c, d, n, m, k, p, q, v;
int arr[10001];
int main(){
  turbo;
  cin>>k>>p;
  arr[1000]=k;
  c=1000;
  while(c>0){
    a=arr[c]*p+b;
    d=a%10;
    b=a/10;
    arr[c-1]=d;
    //cout<<arr[c-1]<<" "<<b<<endl;
    if(arr[c-1]==k && b==0){break;}
    c--;
  }
  if(arr[c]==0){cout<<-1; return 0;}
  if(c==0){cout<<-1; return 0;}

  for(int i=c; i<=1000; i++){
    cout<<arr[i];
  }}
ტესტები

შემავალი მონაცემები
8 1
გამომავალი მონაცემები
8
თქვენი პასუხი
8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 3
გამომავალი მონაცემები
-1
თქვენი პასუხი
-1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
5 4
გამომავალი მონაცემები
128205
თქვენი პასუხი
128205
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 4
გამომავალი მონაცემები
179487
თქვენი პასუხი
179487
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9 4
გამომავალი მონაცემები
230769
თქვენი პასუხი
230769
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2 2
გამომავალი მონაცემები
105263157894736842
თქვენი პასუხი
105263157894736842
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
6 3
გამომავალი მონაცემები
2068965517241379310344827586
თქვენი პასუხი
2068965517241379310344827586
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
7 6
გამომავალი მონაცემები
1186440677966101694915254237288135593220338983050847457627
თქვენი პასუხი
1186440677966101694915254237288135593220338983050847457627
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
8 5
გამომავალი მონაცემები
163265306122448979591836734693877551020408
თქვენი პასუხი
163265306122448979591836734693877551020408
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9 9
გამომავალი მონაცემები
10112359550561797752808988764044943820224719
თქვენი პასუხი
10112359550561797752808988764044943820224719
ჩეკერის პასუხი
YES