ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 24.12.2018 23:36:19

ამოცანა: გამრავლება

მომხმარებელი: lasha

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 40.0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int a,b,c,d,n;
main(){
 cin>>n;
  a=n/10%10;
  b=n%10;
  c=n/100;
  if((a*10+b)*c>(b*10+c)*a && (a*10+b)*c>(c*10+a)*b) cout<<(a*10+b)*c;
  if((b*10+c)*a>(a*10+b)*c && (b*10+c)*a>(c*10+a)*b) cout<<(b*10+c)*a;
  if((c*10+a)*b>(a*10+b)*c && (c*10+a)*b>(b*10+c)) cout<<(c*10+a)*b;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
109
გამომავალი მონაცემები
90
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
553
გამომავალი მონაცემები
265
თქვენი პასუხი
265
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
121
გამომავალი მონაცემები
21
თქვენი პასუხი
22
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
320
გამომავალი მონაცემები
60
თქვენი პასუხი
60
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
401
გამომავალი მონაცემები
40
თქვენი პასუხი
40
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
666
გამომავალი მონაცემები
396
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
600
გამომავალი მონაცემები
0
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
999
გამომავალი მონაცემები
891
თქვენი პასუხი

          
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
395
გამომავალი მონაცემები
285
თქვენი პასუხი
477
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
794
გამომავალი მონაცემები
658
თქვენი პასუხი
658
ჩეკერის პასუხი
YES