ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 26.04.2019 14:14:03

ამოცანა: წრიული პალინდრომი

მომხმარებელი: tornike1123

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა/******************************************************************************

               Online C++ Compiler.
        Code, Compile, Run and Debug C++ program online.
Write your code in this editor and press "Run" button to compile and execute it.

*******************************************************************************/

#include <iostream>
#include <iostream>
#include <string>
#include <algorithm>

using namespace std;
// Recursive function to check if str[low..high] is a palindrome or not
bool isPalindrome(string str, int low, int high)
{
	return (low >= high) || (str[low] == str[high] &&
			isPalindrome(str, low + 1, high - 1));
}

// Function to check if given string is a rotated palindrome or not
bool isRotatedPalindrome(string str)
{
	// length of the given string
	int m = str.length();

	// check for all rotations of the given string if it
	// is palindrome or not
	for (int i = 0; i < m; i++)
	{
		// in-place rotate the string by 1 unit
		rotate(str.begin(), str.begin() + 1, str.end());
		// rotate(str.rbegin(), str.rbegin() + 1, str.rend());
	
		// return true if the rotation is a palindrome
		if (isPalindrome(str, 0, m - 1))
			return true;
	}

	// return false if no rotation is a palindrome
	return false;
}

// Check if given string is a rotated palindrome or not
int main()
{
	// palindromic string
	string str;
  cin >> str;
	// rotate it by 3 units
	//rotate(str.begin(), str.begin() + 2, str.end());

	if (isRotatedPalindrome(str))
		cout << "yes";
	else
		cout << "no";

	return 0;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
array
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
computer
გამომავალი მონაცემები
no
თქვენი პასუხი
no
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
sis
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
a
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
fihdeedhif
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
yuwwkkwwuy
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
jdhdceccgjgcajejidhcfeagdfjafefahhhcaiahcdgfgfijeeeejifgfgdchaiachhhafefajfdgaefchdijejacgjgccecdhdj
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
ozgboqayhufojcmxghpteqrgfnzdjsjggwxhtnskcwajiwsnlzzlnswijawcksnthxwggjsjdznfgrqetphgxmcjofuhyaqobgzo
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
xiffloprezetukwwhtwxiverrcitacuefyjktxafwaxbdxlixxxilxdbxawfaxtkjyfeucaticrrevixwthwwkutezerpolffix
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
wxhjctsalrmgbcuspziiavkadexabdiwxhqjbhgyzdccbexyppyxebccdzyghbjqhxwidbaxedakvaiizpsucbgmrlastcjhxwdd
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
eedctcmvzumetfsaiegjuepkgoxxauidbyflwycilhptaoobmpllpmbooatphlicywlfybdiuaxxogkpeujgeiasftemuzvmctcd
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
gyrtktcflqwlxgjpihcjarszbnuojsimcbolzheqrqjlbqorroqbljqrqehzlobcmisjounbzsrajchipjgxlwqlfctktrygedde
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
errepnhuagxqyganbbptjtizbjdfmukyxxbmileaksrbjavldthiihtdlvajbrskaelimbxxykumfdjbzitjtpbbnagyqxgauhnp
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
ldfowirhhruatgshxbxtidyjofgpqrnabgdknitcmfllyppayappyllfmctinkdgbanrqpgfojyditxbxhsgtaurhhriwofdltt
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
mmgdgfwvvvpjncqhxuaukuhwruwvtdajqopxhacjxvqohkuovpmpvoukhoqvxjcahxpoqjadtvwurwhukuauxhqcnjpvvvwfgdg
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
xeveypmwbwfzizedvmxsfhhoslqlukxgoavchvdvgyloealflaeolygvdvhcvaogxkulqlsohhfsxmvdezizfwbwmpyevexoxxo
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
uppunupqkwlqctlulpliywrbgdwbxvtdlgtxlhahcnppkbyxahzbzhaxybkppnchahlxtgldtvxbwdgbrwyilplultcqlwkqpun
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
gig
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
ggi
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
igg
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
zpsprwjwiymmxiznckjdrhiujhpemagerzwhavdbqxptyyvxfvicehzhqchghqaaaigsxhhuvarwdfkpistrdevhkgomneqlahxg
გამომავალი მონაცემები
no
თქვენი პასუხი
no
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
kgcxlhvykmkflxyhqrpletzpmpmebilnlhavokalutlssyaxalnmmtxmeeyrubmfjwtavbkqcnaaanhzafpwcsrhjasdhqycfut
გამომავალი მონაცემები
no
თქვენი პასუხი
no
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
sxyqhuueksvynyimboqjlhdjfhdnwbruxzbvoualqdqlqdqlauovbzxurbwndhfjdhljqobmiynyvskeuuhqyxsbpvdoyyodvpb
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
mkswaswerngnsyixujjtygzgytjjuxiysngnrewsawskmltcpchsjrlyfrmxeytilpuewjdqqdjweuplityexmrfylrjshcpctl
გამომავალი მონაცემები
yes
თქვენი პასუხი
yes
ჩეკერის პასუხი
YES